ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

H Φιλοσοφία μας: Γήϊνη Αρμονία

Η φιλοσοφία μας βασίζεται στο στόχο μας να δημιουργήσουμε ένα πρότυπο αγρόκτημα όπου θα κυριαρχεί η αρμονία σε όλα τα επίπεδα. Δεν επιθυμούμε να υϊοθετήσουμε την κυρίαρχη λογική των καιρών μας, η οποία προάγει την άγρια εκμετάλλευση της φύσης με στόχο το οικονομικό κέρδος. Κατά την άποψή μας, το κέρδος θα είναι να μπορέσουμε να επαναφέρουμε τη λογική της αρμονίας στη φύση, απαλάσσοντας τη γη, τους φυσικούς μας πόρους και τα προϊόντα τους απο τα φυτοφάρμακα και τα λιπάσματα.

Πιστεύουμε πως πρέπει να απαλλαγούμε απο τα συνθετικά και γενετικά μεταλλαγμένα τρόφιμα και συστατικά, των οποίων η παραγωγή και η κατανάλωση καταστρέφουν την υγεία και την ευεξία κάθε βιολογικού και φυτικού οργανισμού, καθώς και τη βιοποικιλότητα της γης, η οποία παρέχει οξυγόνο, καθαρό αέρα και νερό, φυσική επικονίαση των φυτών και φυσική καταπολέμηση των παρασίτων για όλες τις μορφές ζωής. Αντί να υϊοθετήσουμε τη συσσώρευση τεράστιων κερδών στις πολυεθνικές εταιρείες, έχουμε πολλά να κερδίσουμε προστατεύοντας την υγεία κάθε βιολόγικού και φυτικού οργανισμού. Η σχέση μας με τη φύση πρέπει να είναι σχέση αγάπης και αρμονίας, και όχι οικονομική και εμπορική σχέση.